segwaylogoSEGWAY PALMA  

Rent-Tours Segway 
Enjoy a Segway route through the city of Palma de Mallorca
Rent-Tours Segway

mapaPalma - mapaPlaya de Palma - OKmapparqueTours Playa - OKmapparqueTours Ciudad - OKmapparqueTours Soller

arenalbeachOK / palmacityOK / porsollerok

Saturday 15 December 2018